Ara 132013
 

Acil Yardım – İlk Yardım: Acil yardım hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. İlk yardım ise herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalardır.

Dil ve konuşma Terapisti (DKT): Dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmüş; bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.

Disleksi: En sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Ancak zekâ ile bir alakası yoktur.  Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.

Hiperaktivite: Hiperaktivite, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik (ör. Elleri ve ayakları sürekli hareket ettirme ve oturduğu yerde duramama, çok konuşma), dürtüsellik ( başkalarının sözünü kesme, sıra bekleyememe), ve dikkat eksikliği (kendisine verilen görevlerde dikkatsizce hatalar yapma, kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünme) belirtileri olan bir bozukluktur. Başlangıç yaşı 3-4 olarak gösterilse de belirtiler daha küçük yaşlarda da izlenebilir. Psikiyatrist veya psikolog yardımı alınmalıdır.

Pedagog; Çocuğunuzun zihinsel, sosyal, duygusal gelişim ve ruh sağlığı uzmanıdır. Pedagog çocuk psikolojisi, gelişimi ve eğitimi uzmanıdır. Pedagog çocuk doktoru değildir. Pedagogun görevi; çocuğunuzla yaşadığınız problemlerde size rehberlik etmek, çocuğunuzun gelişimi kontrol etmek ve hayatında her şey yolunda mı bu konularda sizi yönlendirmektir.

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği): 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır.

Psikiyatrist: tıp fakültesinin ilgili bölümünden mezun olup, psikiyatr üzerine 4 sene ihtisas yapan, hastalarına ilaç yazma yetkisi bulunan doktordur.

Psikolog: Edebiyat fakültesinin psikoloji bölümünden mezun olan, hastalıkla ilgili teşhis koyma ve ilaç yazma yetkisi olmayan, hastalarına sadece psikoterapi uygulayan çalışanlardır.

 

Close