Eyl 042014
 

1baris_gunu Eylül 1939 tarihinde Hitlerci Alman Nazi ordularının Polonya’ya saldırmasıyla başlayan ve 1945 yılında son bulan II. Dünya Savaşı, ardında altmış milyon insan ölü, milyonlarca öksüz çocuk, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı.

İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül tarihi, savaşta en en ağır kayba uğrayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) (tek başına 25 milyonun üzerinde insanını kaybetti) ve Varşova Paktı üyesi ülkeler tarafından barış içinde bir dünya mücadelesi için, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi. SSCB’nin ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra Birleşmiş Milletler 2001 tarihinde 21 Eylül gününün Barış Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Ülkemizde ve Türkiye’de ise 1 Eylül halen dunya_baris_gunuDünya Barış Günü olarak kutlanmakta.

Birleşmiş Milletler (BM) dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül Barış Günü’nde, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

Maalesef geçmişte yaşanan tüm acılara ve tüm barış çağrılarına rağmen pek çok yerde halen daha savaşlar olmakta ve insanın en temel evrensel hakkı olan “yaşama hakkı” elinden alınmaktadır. Yine birçok insan ölmekte ve yaralanmakta; onların yakınları ve özellikle çocuklar ise büyük acılar yaşamaktadır.

Ülkeler arası ganimet paylaşımı, halklar arası gerginlikler, yoksullarla zenginler arası adaletsizlikler, ırkçılık, sömürü sistemi, kin, nefret barışın önündeki engeller olarak hep var olmuş ve devam etmektedir. Bu dünyada hiç mi barış içinde yaşanamayacak? Hep birileri mi ölecek? Bu acımasızlığın önü kesilmeyecek mi? Barışı istemeyen ülkeler, insanlıktan ve barismedeniyetten uzak kalmış ülkelerdir. “Dünya Barış Günü”’nde yurdumuzda ve diğer dünya ülkelerinde düzenlenen etkinliklerle barış çağrıları yinelenir. Toplantılar yapılır, konferanslar düzenlenir. Televizyon, radyo, gazete ve dergilerde konuyla ilgili bilgilere yer verilerek tüm insanlığa barışın önemi anlatılmaya çalışılır.

Dünya Barış Günü’nde gelecek nesilleri teşkil eden çocuklarımıza yönelik de birçok etkinlikler düzenlenmektedir. Drama-tiyatro gösterileri, müzikal konserler, şiir dinletileri, resim yarışmaları ile çocuklarımıza sevgi ve barış içinde yaşamanın önemi anlatılmaktadır.

Aktiviteparki.com olarak biz de savaşların sona ermesi, dili, dini, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun, dünyada yaşayan tüm halkların, evrensel insani değerlere sahip çıkarak, giderek büyüyen sivil bir direnişi yaratarak, savaş ve çatışma isteyen baskıcı şiddet anlayışının karşısında sesini daha da yükselten bir toplum olarak, barış dolu bir dünya ve gelecek nesillerimiz, çocuklarımız adına güzel bir gelecek için evrensel barışa hep birlikte kucak açalım çağrısı yapıyoruz.

Eylül 2014

 

 Leave a Reply

(gerekli)

(gerekli)

Görüntülenme Sayısı:14.783
Close