Şub 172016
 

Psikoterapist, Eş ve Aile Terapisti ve Psikolojik Danışman Uzm. Öztül Özerdem ile Ada Ruhu Atölyesi Çocuk Etkinlik programını konuştuk.

Özerdem: ‘Ada Ruhu Atölyesi Çocuk Etkinlik Programının amacı çocukların zeka ve dikkat gelişimini destekleyerek, öğrenme süreçlerini aktif hale getirmek ve onları yaşama ve geleceğe hazırlamaktır.’

‘Bunun yanı sıra, oyunun iyileştirici gücünden yararlanarak çocuklarımızın güvenli bir ortamda iç30-08-2015-10-41-36804700 dünyalarını oyun ve eyleme dönüştürerek, kendilerini ifade etmelerine, rahatlamalarına olanak sağlamaktır.’

aktiviteparki.com Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Uzm. Öztül Özerdem Lisans eğitimimi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamladım. Aynı alanda yüksek lisans yaptım. Daha sonra Aile Terapisi ve Psikoterapi eğitimlerini alarak Aile Terapisti ve Psikoterapist ünvanlarını aldım. Kariyerim 23 yıllık eğitimciliğin yanı sıra psikolojik danışmanlık, eş ve aile terapisi ve psikoterapidir.

aktiviteparki.com Çocuklara ilginiz nasıl gelişti? Neden çocuklar?  

Uzm. Öztül Özerdem Anne-baba olmayı istemek, buna hazır olmak ve sorumluluk almak çok önemli. Aynı zamanda çocuklara huzurlu ve mutlu bir aile ortamı vermek de önemli.

“ Her ebeveynin çocuk yetiştirme konusunda bilinçli olma sorumluluğu taşıması gerekmektedir.”

cocuk medyaSüreç içinde çocukların televizyon karşısında yemek yedirildiklerine çok tanık oldum. Anne-babanın işi varsa çocukların yine televizyon ile oyalanmaya itildiğini gözlemledim. Yine ipad ve akıllı telefonlarla çocukların farklı bir dünya kurduklarını fark ettim. O kadar ki;

“ ipad ve akıllı telefonlar arkadaşlık yerine geçti, derslerin önüne geçti, normal sokakta oynadığımız oyunların önüne geçti.”

Hatta kişinin kendisinin bile önüne geçti. Teknoloji karşıtıyım sanılmasın. Uygun ve yerinde kullanım, sizi teknolojiyi iyi ve faydalı kullanan yapar. Aksi durumda onun esiri kölesi olursunuz. Kısacası;

“ Çocuklarımızın zihinsel, sosyal, ruhsal açıdan tehdit altında olduğunu gözlemledim.”

Bunun yanı sıra adamızda çocukların oyunla kendilerini ifade edip yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri aynı zamanda dikkat ve zeka geliştirebilecekleri bir programın olmadığının da farkındalığıyla Ada Ruhu Atölyesine bir de çocuk etkinlik programı ekledim. Bu programın hazırlanmasındaki itici güç çocuklarımızın hayatını iyileştirmek ve çeşitli gelişim alanlarını desteklemektir.

aktiviteparki.com Atölyenizde 3-12 yaş grubuna hizmet vermektesiniz? Neden özellikle 3 30-08-2015-10-40-79390300– 12 yaş?

Uzm. Öztül Özerdem  “Oyun çocuğun dili, oyuncak da kelimeleridir” sloganı ile yola çıktım. Bununla hem oyun terapisini hem de zeka ve dikkat gelişimini hedefledim. Çünkü çocuklar oynarken yaratıcılıklarını da kullanmaktadırlar. Bilindiği gibi 0-3 yaş aralığında beynin temel alt yapısı oluşmaktadır. Bu alt yapının üzerine birçok şey inşa edilir. 3 yaştan itibaren de çocuğun zihin gelişimi tamamlanmadan, çocukların dikkat becerilerini arttıran, öğrenme süreçlerini destekleyen etkinlik programlarına katılması son derece önemlidir. Atölyemizde kullanılan tüm oyuncaklar ve oyunlar çocukların farklı duygu ve gelişimlerine katkı koyacak şekilde çocuklarla paylaşılmaktadır.

“Erken yaşta dikkat ve zeka geliştiren egzersizlerle desteklenen çocuklar yaşama hazır bireyler olarak yetişmektedirler.”

Zekanın beyinde yer aldığı kabul edilmektedir. En geniş anlamı ile zeka ‘genel zihin gücü’ dür. Zihnin algılama, bellek, düşünme, akıl yürütme, öğrenme gibi birçok işlevini içermektedir. Zeka geliştirilebilir. 30-08-2015-10-39-72706700Zekanın büyük bir bölümünün 12 yaşa kadar geliştiğini düşünecek olursak, çocukların sahip oldukları gizli güçlerini ve başarılı olabilecekleri farklı yolları anlamak için planlı bir etkinlik programı uygulanmasında yarar vardır. Bunun yanında sıkıcı olmadan, çocuğun motivasyonunu artırarak çalışmak ve onun başarı ve güven duygusunun gelişmesine katkı koymak misyonum oldu. Aslında biz çocuğun içindeki zihin parıltısını ateşliyoruz. Aynı zamanda güvenli bir ortamda iç dünyalarını oyunla ifade etmelerine olanak sağlıyoruz.

aktiviteparki.com Teknolojinin zararlı kullanımı bu yaş çocuklarımızı nasıl etkilemektedir?

“Elektronik araçlar bağımlılık nesnesi olabilir ve çocuklarımızın derinlik, şekil, zemin, boyut algılarını, ve henüz gelişimi tamamlanmamış diğer zihinsel becerilerini bozabilmektedir.”

Uzm. Öztül Özerdem  Ipad, akıllı telefon gibi teknolojik araçlar sadece 3-12 yaşı değil 0-2 yaşı da etkilemektedir. Çünkü ebeveynlerin de ellerinde sürekli olarak bu iletişim araçları vardır ve çocuklar da neyi görürlerse onu yapmaktadırlar.

0-2 yaş bebeklik çağıdır. Bu çağda ebeveyn farkında ya da değil çocuğunu aktif veya pasif olarak bu sürecin içine sokuyor. Anne ya da baba çocuğunun eline bu araçlardan birini oyun amaçlı vermişse aktif olarak çocuğunu bu sürece sokmuştur. Yemek yedirirken vb. oyalama gibi durumlarda vermişse pasif olarak çocuğu sürece dahil etmiştir.  Artık bu araçlar bağımlılık nesnesi olabilir ve çocuklarımızın derinlik, şekil, zemin, boyut algılarını, henüz gelişimi tamamlanmamış diğer zihinsel becerilerini bozabilmektedir. Televizyonun da bu yaşlarda fazla izlenmesi otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu arasında ilişki olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur.

2-6 yaşta ise çocuk okul öncesi dönemindedir. Bu dönemde de;

“ Temel kavram ve dil becerisi henüz  gelişmemiş çocukların akıllı telefon, ipad gibi araçlarla tanıştırılması okul çağında dikkat, odaklanma ve öğrenme sorunlarına yol açacaktır.”

Ebeveynlere tavsiyem bu yaş çocuklarını yoğun görsel uyaranlara maruz bırakmadan günde en fazla 20 dakika ve haftada toplamda bir saati aşmayacak şekilde ve şiddet içermeyen bir kullanımla sınırlandırmalarıdır.

7-12 yaş için ise tehlike az önce ifade ettiğim gibi ama daha hafifi buna ek olarak ise şiddet içerikli oyunların, yetişkin içerikli sitelerin bu yaş çocuklarda ruhsal ve fiziksel açıdan zarara neden olmalarıdır. Yine bu yaş için önerim çocukların bu araçları kullanımının hafta içi yerine hafta sonu o da toplamda en çok 4 saati geçmeyecek şekilde planlanmasıdır.

aktiviteparki.com  Çocuk etkinlik programının amacı nedir?adaruhu_cocuk

Uzm. Öztül Özerdem  Çocuğun gelişiminde oyun çok önemlidir. Her oyun çocuğun zihinsel, ruhsal, fiziksel, sosyal gelişiminde önemli rol oynar. Aynı zamanda çocuğun beyin gücünü geliştirerek onu yaşama hazırlar.

Ada Ruhu Atölyesi olarak amaçlarımızdan biri oyunun iyileştirici gücünden yararlanmak ve çocuğun iç dünyasını dışarıya yansıtmasına ve kendini ifade etmesine olanak sağlamaktır.

“ Çocuğa güvenebileceği ortam sunulduğunda öfke, korku, üzüntü, hayal kırıklığı gibi duygularını ifade edebilir.”

Eğlenerek, yaratıcılığını kullanır, oyun ile kendi dünyasına hakim olur, stresi hafifler. Bir diğer amaç ise çocukların yaşlarına uygun bireysel ve grup etkinlikleri ile akıl yürütme, görsel, işitsel, matematiksel algılarını, farkındalık düzeylerini, düşünce becerilerini, yaratıcılıklarını, sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Çocuklarımızın bu program ile dikkat süreleri, dinleme becerileri, özgüvenleri artacak, birden çok zeka alanı pekişecek, el-göz koordinasyonları, bilişsel gelişimleri desteklenerek başarıya giden yolda eğlenerek ilerleyeceklerdir.

aktiviteparki.com  İçsel-duygusal zeka üzerinde de çalıştığınızı biliyoruz. Biraz bahseder misini?  İçsel zeka nedir?

Uzm. Öztül Özerdem  Zekayı kısaca tekrar ifade edecek olursam zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme, yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Bir çok yetenek birleşimidir.

“İçsel zeka ise kişinin kendi kendinin farkında olabilmesi, kendini anlayabilmesi, iç dünyası ile ilişki kurabilmesidir.”

Kişinin kendinin farkında olması ise onun mutluluğunun anahtarıdır. Çünkü içsel zekanız yüksek ise duygularınızı daha iyi anlar, ihtiyaçlarınızı farkeder ve bağımlı değil bağımsız olarak planlarınızı yapabilirsiniz.

11700850_1675961959305922_5291494886515652580_naktiviteparki.com  Atölyenizde zeka yanında dikkat gelişimini de destekleyen uygulamalarınız da var. Dikkat nedir, neden önemlidir?

Uzm. Öztül Özerdem  Dikkat her şeyden önce herkes için gereklidir. Herhangi bir işe o işin gerektirdiği süre kadar odaklanabilmektir. Çocukların akademik, sosyal becerileri için gereklidir. Dikkat olmadan öğrenme ve gelişme olmaz. Dikkat kalitesinin yüksekliği öğrenmeyi gerçekleştirir.

“Çocuk dikkat sorunu yaşıyorsa öğrenme sorunu ile karşı karşıya demektir.”

Bizim amacımız dikkat egzersizleri ile çocuğun öğrenme, düşünme, bellek, odaklanma, algı, yeteneklerini geliştirmek ve bilişsel potansiyeli en üst düzeyde kullanmasına yardım etmektir. Sınıf ortamında öğretmenlerin de çocukların dikkatlerini kullanmalarına yardımcı olması büyük önem arz eder. İyi bir eğitimci sınıfta öğrencilerinin dikkatinin dağıldığını fark edip onların dikkatini yeniden toparlayabilmelidir.  Algı ve dikkatin motivasyonla da doğrudan ilişkisi olduğundan çocukların öğrenme arzularını artırıcı bir tutum yaratılmasında fayda vardır.

aktiviteparki.com  Son olarak neler söylemek istersiniz?

Uzm. Öztül Özerdem  Kişilik gelişiminin temeli çocukluk döneminde atılır ve ömür boyu sürer.

“Anne-baba bilinçli ise çocuğun kişiliği, eğitimi, mutluluğu buna paralel olumlu olarak ilerler.”

Oyun aracılığı ile çocuk içindeki gücü kullanarak bağımsız bir birey olarak kararlarını verir. Bu da benlik algısının olumlu gelişmesine, bilişsel ve motor gelişiminin desteklenmesine katkı koyar. Bizler de Ada Ruhu Atölyesi olarak 3-12 yaşa uygun çeşitli aktivitelerimizle çocuklarımızın doğal gelişimlerine maksimum katkıyı koymayı hedefliyoruz. Bu şekilde ilerideki yaşamlarının inşasına olumlu bir fırsat sağlamayı umuyoruz.

Çok teşekkür ederiz.
aktiviteparki.com

Ada Ruhu Atölyesi İletişim Bilgileri
Tel: 0533 823 1177, 0533 862 0159
0392 224 0998, 0392 223 3863
Email: oztul.ozerdem@gmail.com
Adres: Yenikent Levent Sitesi, Apt. 19, D:6, Lefkoşa
f: Ada Ruhu Atolyesi

 Leave a Reply

(gerekli)

(gerekli)

Görüntülenme Sayısı:7.064
Close